Stenografický zápis 22. schůze, 26. října 2007


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Petr Tluchoř


88. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Místopředseda PSP Jan Kasal


116. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 288/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Kosta Dimitrov
Poslanec Cyril Zapletal
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Kosta Dimitrov
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas


77. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zdeňka Jičínského, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa, Hany Šedivé a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o umístění prvků zařízení protiraketové obrany Spojených států amerických na území České republiky /sněmovní tisk 147/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jiří Polanský
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda


79. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 179/ - třetí čtení

Poslankyně Hana Orgoníková
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil


80. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 188/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslankyně Vladimíra Lesenská
Poslanec Jan Špika


81. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského, Jiřího Paroubka, Michala Haška, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 192/ - třetí čtení

Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 9.53 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.10 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Václav Exner
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Pleva
Poslanec David Rath
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Hana Orgoníková
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec David Rath
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Daniel Rovan
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec David Rath
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec David Rath
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Jiří Polanský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


82. Návrh poslance Jana Klase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 206/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


83. Návrh poslanců Miloslava Souška, Olgy Zubové, Ivana Ohlídala, Petra Wolfa a Anny Čurdové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 227/ - třetí čtení

Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec Miloslav Soušek
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Petr Wolf
Poslankyně Olga Zubová
Poslankyně Lenka Mazuchová
Poslanec Milan Bičík
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miloslav Soušek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.00 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.20 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Miloslav Soušek
Poslanec Milan Bičík
Předseda PSP Miloslav Vlček


84. Návrh poslanců Michala Haška, Jiřího Paroubka, Zdeňka Škromacha, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 242/ - třetí čtení

Poslanec Petr Červenka
Poslanec Michal Hašek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Vidím


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 321/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Pavel Hrnčíř


36. Vládní návrh zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 322/ - prvé čtení

Poslankyně Kateřina Jacques
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.59 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.10 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček


37. Návrh poslanců Petra Bratského, Michaely Šojdrové, Olgy Zubové, Bohuslava Sobotky, Kateřiny Konečné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 217/ - prvé čtení

Poslanec Petr Bratský
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslankyně Michaela Šojdrová


38. Návrh poslanců Zuzky Bebarové - Rujbrové, Pavla Kováčika, Kateřiny Konečné a Miloslavy Vostré na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 244/ - prvé čtení

Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miroslav Opálka


43. Návrh poslanců Zdeňky Horníkové a Oldřicha Vojíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - prvé čtení

Poslankyně Zdeňka Horníková


46. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 286/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Martin Tesařík


47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 292/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání skončilo v 13.52 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP