(11.10 hodin)

Poslanec David Rath: Děkuji. Takže demokracie Spojených států je poněkud jiného modelu než demokracie naše. Demokracie naše je parlamentní demokracií, zatímco ve Spojených státech je to prezidentský systém. Tam samozřejmě ten pilíř moci exekutivní a moci zákonodárné je zásadně oddělen, zatímco u nás tyto pilíře se daleko víc ovlivňují a splývají. Takže nelze úplně brát metodu Spojených států a její demokracii a aplikovat ji u nás, protože to je skutečně odlišný systém. Přesto tam 24 států má možnost konat referendum.

Já vám, pane ministře Nečasi, neberu váš názor, že si myslíte, a tak já jsem to pochopil, že lepší je mít demokracii, které je říkám demokracii vrchnostenského typu. To je jeden pól té demokracie. V podstatě zjednodušeně řečeno je to demokracie, kdy - lidé pojďte k volbám, zvolte si svoji reprezentaci a ta vám bude vládnout. Je to většinou systém centralizovaný, s chudou či neexistující občanskou společností bez mnoha dalších forem, třeba i bez referenda. Sociální demokraté se kloní k jinému modelu demokracie. Ona ta osa demokracie má své póly, není jen jedna demokracie. Je demokracie hlubší, širší, je demokracie chudší. Ta vrchnostenská demokracie je demokracií daleko autoritativnější, tedy s nižším stupněm demokracie, tedy vlády lidí a zasahování lidí do chodu státu.

Opět, pane předsedající - můžete říci panu premiérovi, ať si jde povídat někam do předsálí, když ho to nezajímá?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Mohu mu to říct. Pane premiére, byl jste vyzván, abyste si šel povídat do předsálí. Já se uspokojím, když budete potichu, ale to jsem netušil, že pan poslanec Rath má u vás takovou autoritu. (Premiér Topolánek s ministrem financí odcházejí z jednacího sálu.)

 

Poslanec David Rath: Děkuji panu ministrovi financí a panu premiérovi, že se odešli bavit ven.

Takže já bych pokračoval. Druhým pólem, který sociální demokracie daleko víc hájí a zastává a vidí ho jako perspektivní, je daleko víc stratifikovaná demokracie. Tedy demokracie, kde je široká decentralizace moci, kde je pestrá občanská společnost - mimochodem, kterou ODS a především váš myšlenkový guru Václav Klaus odsuzuje, nemá rád a bojuje s ní od počátku toho, co se dostal do politiky, a vidí v ní to velké zlo, tedy ve spontánních aktivitách lidí se sdružovat, hájit nějaké myšlenky, prosazovat nějaké myšlenky - tak vy nechcete jaksi pestrou a širokou občanskou společnost. Vy prostě nechcete demokracii tzv. trvalého dialogu té vládní moci se zbytkem společnosti. A ten dialog probíhá na mnoha pozicích. Jednou z těch pozic je právě občany vyvolané referendum.

Dámy a pánové, samozřejmě řádná demokracie nemůže existovat bez základní báze demokracie a tou je co nejširší svoboda slova a co nejširší možnost šířit svobodně informace. I k těmto věcem vlastně referendum vyvolané zdola, tedy občany, slouží. Přece každá otázka, která se stane předmětem referenda, vyvolá v té společnosti diskusi, vyvolá zájem médií, a dokonce vyvolá potřebu těch médií informovat co nejšířeji a v největším množství o tom, co je podkladem té otázky. Referendum přece vzbouří, jakékoliv referendum vzbouří emoce u těch, kteří chtějí hlasovat pro, u těch, kteří chtějí hlasovat proti. Tedy psychologicky, z psychologie člověka, zvýší potřebu lidí a hlad lidí po informacích. A současně i politické strany donutí, aby k této otázce se vyslovovaly daleko intenzivněji, daleko šířeji. Do té diskuse jsou vtahováni samozřejmě i odborníci na tu problematiku. Prostě stane se z té otázky otázka aktuální, tzv. otázka in, a tím jen ta diskuse před referendem přispívá a prohlubuje demokracii, protože zvyšuje transfer informací. Takže i z tohoto pohledu je referendum a možnost referenda vyvolat občany zásadní pilíř, který naše demokracie po soudu České strany sociálně demokratické jednoznačně potřebuje.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To byl pan poslanec Rath jako poslední z přihlášených. S faktickou paní poslankyně Horníková, pak pan místopředseda vláda Petr Nečas.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já to dělám poprvé v tomto volebním období. Nesmírně se omlouvám, ale svým vystoupením pan místopředseda Filip mě upozornil na to, abych se podívala, co je na sjetině v hlasování 164, referendum o základně, a já se tímto chci všem kolegům tady ve Sněmovně, ale i občanům, protože už je to venku, omluvit. Hlasovala jsem v hlasování 164 proti, a na sjetině mám ano. Děkuji všem za pochopení. Hlasování nezpochybňují, ale prosím, aby ve stenozáznamu mé hlasování bylo opraveno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosím, pane poslanče. Pan poslanec Rovan.

 

Poslanec Daniel Rovan: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, předstupuji před vás se stejnou omluvou. V hlasování číslo 164 jsem hlasoval ne, a na sjetině mám ano. Omlouvám se. Nezpochybňuji hlasování, uvádím to pouze do stenozáznamu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Rovanovi a nyní je příležitost pro pana místopředsedu vlády, ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, nebudu zpochybňovat žádné své hlasování k referendu. Dovolte mi přesto ještě několik slov jako reakci na vystoupení celé řady předřečníků.

Já bych znovu chtěl apelovat na to, abychom vzájemně respektovali svá odlišná, nicméně legitimní stanoviska. Velmi prosím, aby nebyly používány termíny typu vrchnostenská demokracie, abych se pak těch, kteří vydávají tyto výroky, musel bych se jich dotázat, zda považují opravdu sousední Spolkovou republiku Německo za vrchnostenskou demokracii, když nikdy referendum na celostátní úrovni neměly a zřejmě ani mít nebudou. S velkou pravděpodobností je sousední Německo vrchnostenskou demokracií. Já jsem přesvědčen, že nikoliv.

Za další. Existuje tady přece dost případů, které dokazují, že referendum není žádnou vyšší formou demokracie. Chtěl bych připomenout, že v tak demokratické zemi a zemi, která hojně používá referendum, bylo právě referendum používáno např. k tomu, aby dlouhodobě bylo blokováno všeobecné volební právo, resp. volební právo žen. Mám na mysli konkrétně Švýcarsko a některé jeho kantony a nebylo to v minulém století, bylo to v průběhu 70., 80. let 20. století, nikoliv ve století devatenáctém.

Zrovna tak bych chtěl zdůraznit, že nikdy jsme tady nemluvili o referendech na nižších úrovních veřejné správy, jako jsou obce, města, kraje, kde si naopak myslím, že referendum v mnoha ohledech je velice užitečný mechanismus, kde občané mají právo se seznámit detailně s některými problémy lokální nebo regionální politiky, je pak legitimní rozhodování referendem.

To, v čem se lišíme, a prosím, aby to bylo respektováno, je, lišíme se především v názoru na spouštěcí mechanismus referenda, kdy vy hájíte obecné referendum, my tvrdíme ano, referendum může být, ale tím spouštěcím mechanismem je ústavní většina v obou komorách Parlamentu. V tom se lišíme a prosím, nepodsouvejme si znovu to, že ten, kdo má jiný názor na mechanismus, tak je menší nebo horší demokrat. Tady je to odlišný legitimní názor. Tento názor mají občanští demokraté dlouhodobý, konzistentní a mohu to demonstrovat na konkrétních kauzách.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP