(10.20 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Máme na vybranou dvě technicky i legislativně legitimní cesty. Jedna cesta je ta, kterou navrhuje pan poslanec Hojda, zapojit mimořádné a neopakovatelné příjmy do výdajů Státního fondu dopravní infrastruktury, dorovnat tak chybějících 5,1 mld., ale zvýšit deficit veřejných rozpočtů o 5,1 mld. Nebo cesta, kterou navrhuji já, nezapojovat mimořádné a neopakovatelné příjmy, nezvýšit tedy deficit veřejných rozpočtů ani o korunu a řešit tento problém výlučně na výdajové straně jednotlivých titulů a položek státního rozpočtu. To je samozřejmě cesta, za kterou se nesmírně přimlouvám. Prosím o podporu tohoto postupu. Je zcela v souladu s platným právním řádem České republiky, je zcela v souladu se zákonem 218/2000 Sb., je v kompetenci vlády a je také na vůli vlády, z kterých výdajových položek schváleného zákona o státním rozpočtu rozpočtovým opatřením tyto prostředky převede. Je to prostě její rozhodnutí. Kdybych byl na jejím místě, tak já bych jí navrhl, ať jde do mzdových, ale nechci vládě radit.

V tomto duchu si tedy dovolím předložit návrh doprovodného usnesení v podrobné rozpravě.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane poslanče. Považuji tedy tuto vaši poslední větu za přihlášku do rozpravy podrobné.

Nyní požádám pana poslance Sobotku s faktickou a poté řádně přihlášeného pana poslance Plachého.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já bych chápal příspěvek pana poslance Kalouska, kdyby nebyl předtím tři roky ministrem financí. Pod rozpočtem fondu dopravy na rok 2009 je podepsán bývalý ministr financí Kalousek. On si to možná už nepamatuje, ale já bych mu rád připomněl, že na příjmové straně letošního rozpočtu fondu dopravy je částka 4,4 mld. Kč úplně ze stejného privatizačního účtu Ministerstva financí, ze kterého navrhuje nyní použít částku 5,1 mld. Kč pan poslanec Hojda. V kvalitě těchto prostředků není žádný rozdíl. Rozdíl je pouze v kvantitě, to znamená, že místo 4,4 mld. Kč, které schválil loni pan poslanec Kalousek v té době jako ministr financí, nyní navrhuje pan poslanec Hojda částku o něco vyšší, 5,1 mld. Kč. V tom je jediný rozdíl mezi tím, co dělal ještě loni pan poslanec Kalousek a co letos navrhuje pan poslanec Hojda.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Faktická poznámka - pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já si to samozřejmě velmi dobře pamatuji. Nebylo to jenom v loňském roce, byla to řadu let běžná rozpočtová praxe i za předcházejících ministrů financí, ale vždy tato částka byla poctivě započítávána do deficitu veřejných rozpočtů a s tím se také do Sněmovny šlo. Nikdy se nestalo, aby během jednání o státním rozpočtu byl vykraden účet Státního fondu dopravní infrastruktury a ex post tyto příjmy doplňovány jako mimořádné. Proto si myslím, že vzhledem k tomu, že tato praxe se stala letos poprvé, měla by být řešena výlučně na výdajové straně položek státního rozpočtu, nikoliv dalším zapojením mimořádných příjmů.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Faktická poznámka - pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Ještě bych chtěl dodat, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní místopředsedkyně, tím návrhem pana poslance Hojdy se nezvyšuje státní dluh. Sice metodicky to vykážeme jako vyšší deficit veřejných rozpočtů, ale nezvyšuje se státní dluh, protože pan poslanec Hojda nenavrhuje, abychom si na těch 5,1 mld. Kč půjčili, on navrhuje, abychom je převedli z prostředků, které leží v hotovosti na účtu Ministerstva financí. To je podstata.

Já souhlasím s tím, že teď je absolutně mimořádná situace. My jsme ještě nikdy nebyli v situaci, jako jsme letos, kdy byl schválen rozpočet se schodkem 38 mld. Kč a hrozí schodek státního rozpočtu 170, možná až 200 mld. Kč. To je absolutně mimořádná situace, ve které jsme nikdy nebyli. V tom s panem poslancem Kalouskem souhlasím.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Faktická poznámka - pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dobrá. Já se to pokusím zjednodušit, ať nemateme kolegy, kteří se věnují jiným tématům, pojmy jako ESA 95, zvýšení deficitu, ale nezvýšení státního dluhu. Možná že ne všichni si rozumíme, tak já to řeknu zcela srozumitelně. Rozdíl mezi návrhem pana poslance Hojdy a způsobem, který navrhuji já, a oba jsou legitimní a ze zákona možné, tkví pouze v následujícím: prožereme dalších 5 miliard, nebo neprožereme? Já navrhuji neprožrat!

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Řádně přihlášený pan poslanec Plachý. Vážený pane poslanče, ujměte se slova. Pan zpravodaj po panu poslanci Plachém. Až jako poslední? Ano. Pane poslanče Plachý, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, nejprve mi dovolte krátkou reakci na některé mé předřečníky.

Pan předseda rozpočtového výboru Sobotka tady hovořil o problémech, která má doprava v České republice. S některými z jeho postřehů se lze nepochybně ztotožnit. Nicméně položím mu následující otázku prostřednictvím vás, paní předsedající. V době, kdy na zahájené stavby rozpočtu SFDI, stavby, které jste zahajovali z velké části vy, např. D47, kterou zahajoval Miloš Zeman dokonce dvakrát, chybí 24 miliard, opravdu si myslíte, že vyvedení 5,1 mld. Kč, a vyvedení je slabé slovo, z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury k tomu, aby se projedly, je opravdu lékem na problémy dopravy v České republice? Já si to nemyslím. Pojďme problémy řešit, ale ne tímto způsobem, kdy v podstatě ohrožujeme budoucí dopravní infrastrukturu v České republice jako celek.

K panu poslanci Liškovi. Diskuse o poměru železnice a silnice tady probíhá také řadu let. Nicméně posílit investice do železniční dopravní cesty v době, kdy 50 % její kapacity je volných, znamená pouze jediné: zvýšíme nevyužitou kapacitu železniční dopravní cesty. Cožpak to řeší problém dopravy v České republice?

Ostatně boj zelených proti vodním cestám, který je obecně znám, opravdu budí úsměv, přičemž je známo, že vodní doprava je jednou z nejvíce ekologických. Já se nemohu zbavit dojmu, že zelení nebojují proti silniční dopravě, a dokonce snad ani ne proti té vodní, ale oni bojují proti dopravě jako celku. Pro ně je přijatelná doprava pouze na koních, na velbloudech, možná na oslech.

Připojuji se k diskusi, která tady také zazněla. Byla to diskuse o tom, jak vysoká je cena běžného kilometru dálnice, tedy kilometru na rovině, kilometru bez mostních konstrukcí, kilometrů bez podchodů pro žáby a ježky, jinými slovy naprosto standardního holého kilometru dálnice. Já jsem přesvědčen, že tuto cenu ve stávajícím nastavení ekonomiky nejsme schopni prakticky zjistit. Pokud ji chceme znát, pak musíme pustit první projekt partnerství soukromého a veřejného sektoru, a to v poloze, kdy soukromý sektor bude na svůj náklad stavět budoucí infrastrukturu. Soukromník si náklady ohlídá. Po prvním projektu takto nastaveném, PPP, budeme znát skutečnou cenu běžného standardního kilometru dálnice. Dříve se nám to zřejmě nepovede.***
Přihlásit/registrovat se do ISP