Sněmovní tisky
Ing. Jiří Strýček - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 17 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 43/0 Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupciMezinárodní smlouvaSchválena, 52/2018 Sb. m. s.
 103/0 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR - RJ Senátní návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 154/0 Novela z. o volbách do zastupitelstev krajů Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 217/0 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR Poslanecký návrh zákona Vráceno
 234/0 Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního souduMezinárodní smlouvaSchválena
 235/0 Změna čl. 124 Římského statutu Mezinárodního trestního souduMezinárodní smlouvaNeschválena
 259/0 Novela z. o volbách do Evropského parlamentu Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 329/0 Akta Světové poštovní unieMezinárodní smlouvaSchválena
 336/0 Novela z. o volbách do Evropského parlamentu - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 282/2020 Sb.
 536/0 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 649/0 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 660/0 Vl. n. z. o provádění zvl. režimů v oblasti zahr. obchodu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 151/2021 Sb.
 692/0 Mezinárodní úmluva o vyměřování lodí (TONNAGE)Mezinárodní smlouvaSchválena
 693/0 Úml. o mezin. Pravidlech pro zabránění srážkám na mořiMezinárodní smlouvaPřerušeno v 1. čtení
 745/0 Novela z. o volbách do zastupitelstev krajů Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 994/0 Novela z. - občanský zákoník - EUVládní návrh zákona1. čtení
 1247/0 Změna Doh.mezi ČR a VB o podp.a vzáj.ochr.inv.Mezinárodní smlouva1. čtení


ISP (příhlásit)