Sněmovní tisk 745/0
Novela z. o volbách do zastupitelstev krajů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t074500.pdf (Dokument PDF, 294 KB)t074500.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0745a0.pdf (Dokument PDF, 199 KB)t0745a0.docx (Dokument DOCX, 14 KB)

Rozesláno poslancům

31. ledna 2020 v 15:43
ISP (příhlásit)