Sněmovní tisk 336/0
Novela z. o volbách do Evropského parlamentu - EU - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t033600.pdf (Dokument PDF, 386 KB)t033600.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0336a0.pdf (Dokument PDF, 236 KB)t0336a0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0336b0.pdf (Dokument PDF, 197 KB)t0336b0.doc

Rozesláno poslancům

20. listopadu 2018 v 15:43
ISP (příhlásit)