Sněmovní tisk 692/0, část č. 1/11
Mezinárodní úmluva o vyměřování lodí (TONNAGE)

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t069200.pdf (Dokument PDF, 84 KB)t069200.docx (Dokument DOCX, 13 KB)
Důvodová zpráva  
t0692a0.pdf (Dokument PDF, 220 KB)t0692a0.doc
Text v českém jazyce  
t0692b0.pdf (Dokument PDF, 491 KB)t0692b0.docx (Dokument DOCX, 262 KB)
Text v jiném jazyce  
t0692c0.pdf (Dokument PDF, 18 MB)t0692c0.docx (Dokument DOCX, 11 KB)
Další  
t0692d0.pdf (Dokument PDF, 141 KB)t0692d0.docx (Dokument DOCX, 22 KB)
t0692e0.pdf (Dokument PDF, 662 KB) 

Rozesláno poslancům

7. ledna 2020 v 15:26
ISP (příhlásit)