Sněmovní tisk 259/0
Novela z. o volbách do Evropského parlamentu

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t025900.pdf (Dokument PDF, 387 KB)t025900.docx (Dokument DOCX, 15 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0259a0.pdf (Dokument PDF, 293 KB)t0259a0.docx (Dokument DOCX, 13 KB)

Rozesláno poslancům

21. srpna 2018 v 12:47
ISP (příhlásit)