Sněmovní tisk 536/0
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t053600.pdf (Dokument PDF, 437 KB)t053600.docx (Dokument DOCX, 44 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0536a0.pdf (Dokument PDF, 385 KB)t0536a0.docx (Dokument DOCX, 144 KB)

Rozesláno poslancům

28. června 2019 v 9:10
ISP (příhlásit)