Sněmovní tisk 649/0
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t064900.pdf (Dokument PDF, 280 KB)t064900.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0649a0.pdf (Dokument PDF, 239 KB)t0649a0.doc

Rozesláno poslancům

19. listopadu 2019 v 10:51
ISP (příhlásit)