Sněmovní tisky
Ing. Ladislav Skopal - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 11 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 63/0 Návrh novely zákona o důchodovém pojištění Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 2. čtení
 77/0 Návrh na vydání zemědělského zákona Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 3. čtení
 99/0 Návrh zákona na ochranu zvířat proti týrání Poslanecký návrh zákona Schváleno, 243/1997 Sb.
 101/0 Návrh novely zákona o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona Schváleno, 228/1997 Sb.
 107/0 Návrh novely z. o rozhlas. a televiz. poplatcích a dalších z Poslanecký návrh zákona Schváleno, 135/1997 Sb.
 175/0 Návrh zákona na změnu a doplnění z. o správě daní a poplatků Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 189/0 Návrh zákona o vysokých školách Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 3. čtení
 201/0 Návrh na vydání ústavního zákona o vytvoř. vyšších úz. s. c. Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 214/0 Návrh zákona, měnící a doplň. z. č. 42/1992 Sb. a další zák. Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 294/0 Návrh na vydání zákona o nájmu bytů Poslanecký návrh zákona Vráceno
 351/0 Návrh ústavního zákona o zkrácení volebního období PSP ČR Poslanecký návrh zákona Schváleno, 69/1998 Sb.


ISP (příhlásit)