PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1997

II. volební období

351

NÁVRH

poslanců Stanislava GROSSE a Miloše ZEMANA na vydání

ústavního zákon

ze dne ...............1997

o zkrácení volebního období

Poslanecké sněmovny Parlamentu

České republiky

Parlament České republiky se usnesl na tomto ústavním zákoně :

Čl. I.

/1/ Volební období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zvolené v roce 1996 skončí dnem voleb do Poslanecké sněmovny, které vyhlásí prezident republiky.

/2/ Prezident republiky vyhlásí volby do Poslanecké sněmovny tak, aby se konaly do 30. 6. 1998.

Čl. II.

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Předseda vlády podal dne 30. listopadu 1997 k rukám prezidenta republiky demisi vlády, kterou prezident republiky přijal. S ohledem na současné rozložení politických sil v Poslanecké sněmovně, ve které se nově jmenovaná vláda musí ucházet se svým prohlášením o vyslovení důvěry, a s ohledem na to, že k rozpuštění Poslanecké sněmovny a vypsání nových voleb může dojít až v případě, kdy by tři po sobě jmenované vlády nezískaly v Poslanecké sněmovně důvěru, hrozí České republice po delší dobu trvající nestabilita a politická krize. Ústavně legitimním prostředkem k řešení této situace je vypsání předčasných voleb, ve kterých mohou občané vyjádřit svobodně svou vůli a ze kterých může vzejít nová Poslanecká sněmovna schopná vytvořit příští vládě i České republice politické zázemí nezbytné pro stabilizaci ústavních, hospodářských i politických poměrů. Přijetím navrhovaného ústavního zákona se vytvoří podmínky pro jmenování dočasné vlády, která by spravovala vládní záležitosti do termínu nových voleb do Poslanecké sněmovny.

Realizace tohoto ústavního zákona si vyžádá ze státního rozpočtu finanční prostředky nezbytné pro uspořádání voleb.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP