Ústavně právní výbor
Zápis z jednání č. 58 (17. a 18. března 2016)

Související sněmovní tisky

238 Novela z. - exekuční řád

504 Vl.n.z. o změně zák. v souv. s prokazováním původu majetku

510 Novela z. o právu shromažďovacím

554 Vl. n. z. o některých přestupcích

555 Vl.n.z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

564 Novela z. o střetu zájmů

568 Vl. n. z., kterým se mění některé volební zákony a další

569 Novela z. o sdruž. v pol. stranách a v pol. hnutích

598 Novela z. o azylu

677 N. z. o zbraních

679 Vl.n.z. o spotřebitelském úvěru

680 Vl.n.z. o spotřebitelském úvěru - související

699 Novela z. o registru smluv

718 Vl.n.z. o centrální evidenci účtů

719 Vl.n.z. o centrální evidenci účtů - související
ISP (příhlásit)