Sněmovní tisk 554
Vl. n. z. o některých přestupcích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 7. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 554/0 dne 16. 7. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 250/15, PID KORN9N5FWADS.

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 17. 8. 2015. Určil zpravodaje: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 38)

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1026).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 100 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 554/5, který byl rozeslán 13. 4. 2016 v 12:32.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 3. 5. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 554/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 5. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1221).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 5. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 279, dokument 279/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 5. 2016 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 1. 6. 2016 a přijal usnesení č. 127, které bylo rozdáno jako tisk 279/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 8. 6. 2016 a přijal usnesení č. 123, které bylo rozdáno jako tisk 279/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 6. 2016 na 25. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 470).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 6. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 6. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 7. 2016.

Zákon vyhlášen 3. 8. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 98 pod číslem 251/2016 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Přestupky

Deskriptory EUROVOCu: disciplinární právo, správní delikt, správní právoISP (příhlásit)