Sněmovní tisk 568
Vl. n. z., kterým se mění některé volební zákony a další

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 8. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 568/0 dne 21. 8. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 515/15, PID KORN9V79EUQO.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2015 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 922).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 12. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 568/1 (přerušuje projednávání).
  • Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 1. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 568/2 (přerušuje projednávání).
  • Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 568/3 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 568/4 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 568/5 (pozměňovací návrhy).
  • Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 4. 2016 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 568/6.
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 12. 4. 2016 na 44. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 5., 1. 6. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 6. 2016 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 568/7, který byl rozeslán 2. 6. 2016 v 9:59.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 6. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 568/8 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2016 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1271).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 7. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 308, dokument 308/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 8. 2016 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 8. 2016 a přijal usnesení č. 138, které bylo rozdáno jako tisk 308/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 8. 2016 a přijal usnesení č. 132, které bylo rozdáno jako tisk 308/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 8. 2016 na 27. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 513).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 8. 2016 poslancům jako tisk 568/9.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 8. 2016 poslancům jako tisk 568/10.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 37, usnesení č. 1308).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 9. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 9. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 9. 2016.

Zákon vyhlášen 3. 10. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 126 pod číslem 322/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4494Ludvík Hovorka09955-13654.doc (22 KB) / PDF (242 KB, 3 strany) 1. 6. 2016 v 11:08:29
4495Jan Sedláček09956-13655.docx (19 KB) / PDF (349 KB, 3 strany) 1. 6. 2016 v 12:06:55
4498Karel Fiedler09959-13658.docx (16 KB) / PDF (241 KB, 3 strany) 1. 6. 2016 v 13:59:55


Hesla věcného rejstříku: Parlament ČR

Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, financování voleb, parlamentní volby, volební kampaň, volební právo

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)