Sněmovní tisk 680
Vl.n.z. o spotřebitelském úvěru - související - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 12. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 680/0 dne 22. 12. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1120/15, PID KORNA5ADSB05.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 1. 2016 (usnesení č. 235). Určil zpravodaje: Ing. arch. Jaroslav Klaška a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1110).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 680/1 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 680/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 680/3 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 680/4 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 680/5, který byl rozeslán 21. 4. 2016 v 12:03.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 28. 4. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 680/6 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 5. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 680/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 6. 2016 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1258).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 6. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 296, dokument 296/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 6. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 29. 6. 2016 a přijal usnesení č. 216, které bylo rozdáno jako tisk 296/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 29. 6. 2016 a přijal usnesení č. 135, které bylo rozdáno jako tisk 296/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 7. 2016 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 498).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 7. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 7. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 7. 2016.

Zákon vyhlášen 5. 8. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 100 pod číslem 258/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4107Zdeněk Syblík09568-13044.docx (14 KB) / PDF (234 KB, 2 strany) 11. 4. 2016 v 20:40:13
4183Stanislav Huml09644-13165.odt (13 KB) / PDF (62 KB, 1 strana) 19. 4. 2016 v 10:10:39
4201Zbyněk Stanjura09662-13217.docx (15 KB) / PDF (167 KB, 1 strana) 19. 4. 2016 v 16:58:11


Související tisk: 679 (Vl.n.z. o spotřebitelském úvěru).


Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Spotřebitel

Deskriptory EUROVOCu: bankovní dohled, centrální banka, spotřební úvěr

Navržené změny předpisů (12)ISP (příhlásit)