Stenografický zápis 47. schůze, 3. června 2016


(Jednání bylo zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


160. Vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru /sněmovní tisk 679/ - třetí čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jaroslav Klaška
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Klaška
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jaroslav Klaška
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno v 10.50 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.05 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Miroslav Kalousek


161. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru /sněmovní tisk 680/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Klaška


181. Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Zdeňka Soukupa, Romana Procházky, Josefa Novotného, Jitky Chalánkové, Františka Váchy, Václava Horáčka, Herberta Pavery, Roma Kostřici, Jiřího Koubka a Daniela Korteho na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 157/ - třetí čtení

Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Martin Novotný


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 785/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Václav Votava
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Pavel Blažek
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Vít Kaňkovský


43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 801/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Jan Farský


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 686/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Dana Váhalová
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Leoš Heger
Poslanec František Vácha
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Jiří Petrů
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Michal Kučera


49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 739/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Petr Bendl


50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech /sněmovní tisk 754/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Václav Zemek


45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 683/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Martin Kolovratník
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Marek Benda
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Marek Benda
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec František Laudát
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno od 13.54 do 13.58 hodin.)

Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze skončila ve 14.19 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP