Sněmovní tisk 238
Novela z. - exekuční řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Zdeněk Ondráček, Hana Aulická Jírovcová, Markéta Wernerová, Kristýna Zelienková, Alena Nohavová, Marie Benešová, Zuzana Kailová, Pavel Čihák, Miloš Babiš) předložila sněmovně návrh zákona 24. 6. 2014.
Zástupce navrhovatele: Ondráček Z. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 238/0 dne 25. 6. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 6. 2014. Vláda zaslala stanovisko 22. 7. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 7. 2014 jako tisk 238/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 839/14, PID RACK9LKJCYV5.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2014. Určil zpravodaje: Mgr. Jan Farský a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 21)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 3. 2016 na 42. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1097).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 238/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 238/3, který byl rozeslán 9. 6. 2017 v 9:45.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 21. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 238/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 7. 2017 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1789).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 7. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 186, dokument 186/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2017 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 8. 2017 a přijal usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako tisk 186/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 8. 2017 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 262).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2017.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2017.

Zákon vyhlášen 19. 9. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 104 pod číslem 298/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6559Karel Fiedler12020-17146.doc (83 KB) / PDF (314 KB, 7 stran) 8. 6. 2017 v 11:43:58


Hesla věcného rejstříku: Exekuce

Deskriptory EUROVOCu: dítě, náklady na vzdělávání, osvojování vědomostí, pravomoc výkonné moci, výkon rozhodnutí, vyživovací povinnost, vyživovaná osoba, zletilost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)