Hlasování
7. schůze

Procedurální hlasování
1 - 15 (24. 11. 1998), 46, 56 - 60, 64, 68, 71 (26. 11. 1998), 86 (1. 12. 1998), 133 - 134 (2. 12. 1998)

1. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
98 (1. 12. 1998)

4. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 40/3/ - prvé čtení
29 - 34 (25. 11. 1998)

5. Návrh způsobu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 v opakovaném prvém čtení a čteních dalších v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech
51 - 55 (26. 11. 1998)

6. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 24/ - prvé čtení
16 - 19 (24. 11. 1998)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 53/ - prvé čtení
20 - 23 (24. 11. 1998)

8. Návrh poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 39/ - prvé čtení
24 - 26 (25. 11. 1998)

9. Návrh poslanců Ivana Pilipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zákona České národní rady č. 166/1992 Sb., zákona České národní rady č. 321/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 57/1995 Sb., zákona č. 154/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 160/1997 Sb. /sněmovní tisk 29/ - prvé čtení
27 - 28 (25. 11. 1998)

10. Návrh poslanců Josefa Luxe, Pavla Peška a dalších na vydání zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 31/ - prvé čtení
35 - 39 (25. 11. 1998)

11. Návrh poslanců Jaroslava Palase a dalších na vydání zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 41/ - prvé čtení
40 - 41 (25. 11. 1998)

12. Návrh poslanců Jaroslava Štraita a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb. /sněmovní tisk 33/ - prvé čtení
42 - 44 (25. 11. 1998)

13. Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 34/ - prvé čtení
45 (25. 11. 1998)

14. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 42/ - prvé čtení
72 - 74 (1. 12. 1998)

15. Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech /sněmovní tisk 45/ - prvé čtení
75 (1. 12. 1998)

16. Senátní návrh na vydání zákona o jednacím řádu Senátu /sněmovní tisk 47/ - prvé čtení
76 - 77 (1. 12. 1998)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění zákona č. 152/1995 Sb. /sněmovní tisk 51/ - prvé čtení
69 - 70 (26. 11. 1998)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 54/ - prvé čtení
78 - 85 (1. 12. 1998)

19. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o podpoře a ochraně investic, která byla podepsána dne 17. září 1998 v Praze /sněmovní tisk 49/ - prvé čtení
61 (26. 11. 1998)

20. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku, která byla podepsána v Almaty dne 9. dubna 1998 /sněmovní tisk 56/ - prvé čtení
62 (26. 11. 1998)

21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Vídeňská úmluva o sukcesi států ve vztahu ke smlouvám, sjednaná dne 23. srpna 1978 ve Vídni /sněmovní tisk 59/ - prvé čtení
63 (26. 11. 1998)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 35/ - třetí čtení
87 - 95 (1. 12. 1998), 105 - 132, 135 (2. 12. 1998)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - třetí čtení
136 - 137, 149 - 213 (2. 12. 1998)

25. Návrh na odvolání ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
138 - 139 (2. 12. 1998)

26. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Blatné
140 - 142 (2. 12. 1998)

27. Změny ve složení prezidia Pozemkového fondu České republiky
99 - 103 (1. 12. 1998), 143 - 145, 147 - 148 (2. 12. 1998)

28. Návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku České republiky
96 - 97 (1. 12. 1998), 104, 146 (2. 12. 1998)

29. Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 1997 /sněmovní tisk 22/
214 - 218 (2. 12. 1998)

30. Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1997 /sněmovní tisk 48/
219 - 221 (2. 12. 1998)

31. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1998 /sněmovní tisk 55/
65 - 67 (26. 11. 1998)

32. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik za období leden - červen 1998 /sněmovní tisk 57/
222 (2. 12. 1998)

33. Informace o zvýhodněném financování za I. pololetí roku 1998 /sněmovní tisk 58/
223 (2. 12. 1998)

34. Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 1999 včetně stanovení výše poplatku družstevních záložen za rok 1999 /sněmovní tisk 64/
224 - 226 (2. 12. 1998)

35. Výroční zpráva a účetní závěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1997 /sněmovní tisk 67/
227 - 235 (2. 12. 1998)

36. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
47 - 50 (26. 11. 1998)


ISP (příhlásit)