Hlasování
19. schůze, 30. 11. 1999

Procedurální hlasování
1 - 27 (30. 11. 1999)

1. Návrh poslanců Václava Krásy, Petra Mareše, Karla Kűhnla a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 325/ - druhé čtení
28 (30. 11. 1999)

3. Návrh zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, vrácený Senátem /sněmovní tisk 204/ - vrácený Senátem
29 - 32 (30. 11. 1999)

4. Návrh zákona o občanských průkazech, vrácený Senátem /sněmovní tisk 271/ - vrácený Senátem
33 - 34 (30. 11. 1999)

5. Návrh zákona o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech), vrácený Senátem /sněmovní tisk 272/ - vrácený Senátem
35 - 36 (30. 11. 1999)

6. Návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry, vrácený Senátem /sněmovní tisk 335/ - vrácený Senátem
37 - 39 (30. 11. 1999)

7. Projednání časového harmonogramu pravidelných akcí Poslanecké sněmovny na I. pololetí 2000
40 - 41 (30. 11. 1999)

9. Vládní návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 245/ - druhé čtení
42 - 44 (30. 11. 1999)


ISP (příhlásit)