Hlasování
19. schůze, 9. 12. 1999

80. Návrh poslanců Radima Turka a dalších na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád v letech 1939 - 1945 /sněmovní tisk 251/ - třetí čtení
287 - 298 (9. 12. 1999)

82. Návrh poslanců Moniky Horákové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 299/ - třetí čtení
299 - 300 (9. 12. 1999)

83. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1998 /sněmovní tisk 363/ - třetí čtení
301 (9. 12. 1999)

85. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 257/ - třetí čtení
302 - 304 (9. 12. 1999)

Procedurální hlasování
305 (9. 12. 1999)

95. Informace rozpočtového výboru o projednání Zprávy o měnovém vývoji za první pololetí 1999 a za třetí čtvrtletí 1999
306 (9. 12. 1999)

90. Dodatek ke Zprávě o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za období 1. 1. 1998 až 31. 12. 1998 /sněmovní tisk 341/
307 (9. 12. 1999)

91. Výroční zpráva Dozorčí rady Grantové agentury České republiky za rok 1998 (2. verze) /sněmovní tisk 353/
308 - 313 (9. 12. 1999)

92. Návrh na odvolání Dozorčí rady Grantové agentury České republiky
314 - 324 (9. 12. 1999)

96. Zpráva vlády o stavu a vývoji dluhové služby a poskytnutých státních zárukách /sněmovní tisk 380/
325 - 327 (9. 12. 1999)

79. Návrh poslanců Pavla Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) o vstupu České republiky do Evropské unie /sněmovní tisk 171/ - třetí čtení
328 - 344 (9. 12. 1999)

Procedurální hlasování
345 - 346 (9. 12. 1999)

84. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 207/ - třetí čtení
347 (9. 12. 1999)

Procedurální hlasování
348 - 349 (9. 12. 1999)

97. Zpráva vlády - Střednědobý fiskální výhled na období let 2000 - 2005 /sněmovní tisk 382/
350 (9. 12. 1999)

99. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1998 /sněmovní tisk 417/
351 - 352 (9. 12. 1999)

100. Vládní návrh základních pravidel rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond v druhé etapě /sněmovní tisk 387/
353 - 365 (9. 12. 1999)


ISP (příhlásit)