Sněmovní tisk 272
Vládní návrh zákona o cestovních dokladech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 6. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grulich Václav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 272/0 dne 17. 6. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 6. 1999 (usnesení č. 144). Určil zpravodaje: Tomáš Kladívko a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 7. 1999 na 15. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 398).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 272/2, který byl rozeslán 14. 10. 1999 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 10. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 227, usnesení č. 503).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 109, dokument 109/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 3. 11. 1999 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako tisk 109/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 11. 1999 a přijal usnesení č. 99, které bylo rozdáno jako tisk 109/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 11. 1999 a přijal usnesení č. 45, které bylo rozdáno jako tisk 109/3 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 11. 1999 a přijal usnesení č. 100, které bylo rozdáno jako tisk 109/4 (doprovodné usnesení).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 11. 1999 a přijal usnesení č. 87, které bylo rozdáno jako tisk 109/5 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 11. 1999 poslancům jako tisk 272/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 11. 1999 poslancům jako tisk 272/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 30. 11. 1999 na 19. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 36, usnesení č. 607).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 12. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 12. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 1999.

Zákon vyhlášen 27. 12. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 107 pod číslem 329/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Doklady cestovní, Evidence obyvatel

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: cestovní pas, evidence obyvatelstva, místní orgány státní správy, osobní údaje, státní občanISP (příhlásit)