Sněmovní tisk 271
Vládní návrh zákona o občanských průkazech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 6. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grulich Václav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 271/0 dne 17. 6. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 6. 1999 (usnesení č. 144). Určil zpravodaje: Tomáš Kladívko a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 7. 1999 na 15. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 397).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 271/2, který byl rozeslán 14. 10. 1999 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 10. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 221, usnesení č. 502).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 108, dokument 108/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jan Ruml).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 3. 11. 1999 a přijal usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako tisk 108/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 11. 1999 a přijal usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako tisk 108/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 11. 1999 a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 108/3 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 11. 1999 a přijal usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako tisk 108/4 (doprovodné usnesení).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 11. 1999 a přijal usnesení č. 86, které bylo rozdáno jako tisk 108/5 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 11. 1999 na 11. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 184).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 11. 1999 poslancům jako tisk 271/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 11. 1999 poslancům jako tisk 271/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 30. 11. 1999 na 19. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 34, usnesení č. 606).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 12. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 12. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 1999.

Zákon vyhlášen 27. 12. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 107 pod číslem 328/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evidence obyvatel

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: evidence obyvatelstva, identifikační průkaz, osobní údaje, státní občanISP (příhlásit)