Hlasování
10. schůze, 30. 3. 1999

Procedurální hlasování
90 (30. 3. 1999)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 152/ - prvé čtení
91 - 95 (30. 3. 1999)

Procedurální hlasování
96 (30. 3. 1999)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii /sněmovní tisk 134/ - prvé čtení
97 - 98 (30. 3. 1999)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 137/ - prvé čtení
99 (30. 3. 1999)

21. Vládní návrh zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) /sněmovní tisk 135/ - prvé čtení
100 - 101 (30. 3. 1999)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze /sněmovní tisk 136/ - prvé čtení
102 - 103 (30. 3. 1999)

23. Vládní návrh zákona o vojácích z povolání /sněmovní tisk 139/ - prvé čtení
104 - 109 (30. 3. 1999)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání /sněmovní tisk 140/ - prvé čtení
110 - 113 (30. 3. 1999)

25. Vládní návrh zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze /sněmovní tisk 141/ - prvé čtení
114 - 117 (30. 3. 1999)

27. Vládní návrh zákona o ozbrojených silách České republiky /sněmovní tisk 143/ - prvé čtení
118 - 123 (30. 3. 1999)


ISP (příhlásit)