Sněmovní tisk 592
Novela z. o provozování rozhlasového a tel. vysílání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 592/0 dne 3. 2. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 2. 2012. Vláda zaslala stanovisko 8. 3. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 3. 2012 jako tisk 592/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 3. 2012 (usnesení č. 238). Určil zpravodaje: PhDr. Walter Bartoš, Ph.D., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Volební výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 2. 5. 2012 na 38. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 2. 5. 2012 na 38. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1114).

 • V
  • Volební výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 9. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 592/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 592/3, který byl rozeslán 20. 9. 2012 v 10:39.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2012 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1319).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 10. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 423, dokument 423/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 10. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 17. 10. 2012 a přijal usnesení č. 262, které bylo rozdáno jako tisk 423/1 (schvaluje).
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 24. 10. 2012 a přijal usnesení č. 26, které bylo rozdáno jako tisk 423/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 10. 2012 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 783).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 10. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 11. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 11. 2012.

Zákon vyhlášen 27. 11. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 148 pod číslem 406/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Reklama, Rozhlas, Televize
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Občan

Deskriptory EUROVOCu: hladina hluku, hluk, hluková zátěž, ochrana proti hluku, propagace, rozhlasové vysílání, televize

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)