E-knihovna

Přehledová tabulka všech e-zdrojů - databází, digitálních knihoven a portálů, které obsahují dokumenty s právní, parlamentní i knihovní tematikou.

Z vnitřních sítí obou parlamentních komor je zřízen přístup do těchto odborných DATABÁZÍ: .

Ve výběru DIGITÁLNÍCH KNIHOVEN je možno v tuzemské části nalézt odkazy na elektronické zdroje parlamentárií, beletrie, periodik, starých tisků, rukopisů, map, historické technické literatury i některé regionální zdigitalizované zajímavosti.
V zahraniční sekci naleznete odkazy na parlamentní dokumenty, prameny k dějinám práva a velké evropské nebo světové digitalizační projekty, které pokrývají literaturu, mapy, staré pohlednice, umělecká díla, dobové fotografie ad.
ISP (příhlásit)