Zahraniční zákony

plné texty, volné přístupné databáze, portály, digitální knihovny

Průvodce právními systémy různých zemí

Law Library of Congress - Foreign and international law - Guide

Lexadin - The World Law Guide

Belgie / Belgium

BelgiumLex Crossroad Database: činnost parlamentu, legislativa, judikatura

Service public fédéral Justice (Moniteur belge)

Dánsko / Denmark

Retsinformation

Estonsko / Estonia

Riigi Teataja

Evropská unie / European Union

Úřední věstník Evropské unie (Official Journal of the EU)

EUR-Lex: přímý bezplatný přístup k právu Evropské unie ve všech jazycích EU

Monitoring legislativy EU na serveru Euroskop

Databáze revidovaných překladů právních předpisů ES do češtiny (ISAP)

European e-justice : portál evropské e-justice

Právo EU : vyhledávání předpisů, judikatura

Finsko / Finland

Finlex DataBank

Francie / France

Journal Officiel

Legifrance

Litva / Lithuania

Legal Acts of the Republic of Lithuania

Maďarsko / Hungary

Kormányzati Portál

Německo / Germany

Juris: Gesetze im Internet

Bundesgesetzblatt

Deutsche Gesetze online

Juristisches Internetprojekt Saarbrücken

Sozialgesetzbuch

Polsko / Poland

Monitor Polski

Polski server prawa

Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP)

Rakousko / Austria

RIS : vyhledávání v plných textech právních předpisů

ALEX: historické právní předpisy

Slovensko / Slovakia

Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu Slovenské republiky

Slovinsko / Slovenia

Zakoni in akti

Spojené státy americké / United States of America

United States Code

Congress: legislative information from the Library of Congress (nyní integrováno pod "Congress.gov")

Švýcarsko / Switzerland

Bundesblatt

Systematische Sammlung des Bundesrechts

Ukrajina / Ukraine

Legislation of Ukraine

Velká Británie / United Kingdom

Legislation of UK, Northern Ireland, Scotland, Wales

 

Mezinárodní organizace / International Organisations

Mezinárodní organizace práce / International Labour Organisation (ILO)

Sírka mezinárodních předpisů z oblasti pracovního práva

Dokumenty ILO v češtině

OSN / United Nations (UN)

Dokumenty OSN v češtině

UN iLibrary

UNESCO

Dokumenty UNESCO v češtině

 

Překlady zahraničních zákonů do češtiny

EUR-Lex: přímý bezplatný přístup k právu Evropské unie v češtině

Databáze revidovaných překladů právních předpisů ES do češtiny (ISAP)

 

 

Poslední aktualizace: 15. 6. 2022
ISP (příhlásit)