Zahraniční databáze

Parlamentní knihovna Vám nabízí přístup do zahraničních databází, které pokrývají největší počet zahraničních periodik ze všech podobných služeb. V databázích můžete vyhledávat publikace a články nebo si připravovat rešerše.

Databáze jsou dostupné z interní sítě PS a Senátu nebo ve studovně a v čítárně Parlamentní knihovny.

OECD iLibrary

Vstup do databáze OECD iLibrary


OECD neboli Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Co-Operation and Development) je mezinárodní organizace, která sdružuje ekonomicky významné země světa a hraje výraznou úlohu při rozvoji mezinárodních ekonomických vztahů a mezinárodního obchodu. Podrobné informace o OECD najdete zde a zde

Databáze OECD iLibrary zpřístupňuje studie, dokumenty a statistiky této mezinárodní organizace. Zaměřuje se na zemědělství a potravinářství, průmysl, energetiku, životní prostředí, finančnictví, vědu a technologii a na další obory. 

Kontakt: Renáta Hamplová, l. 4506, Petr Houdek, l. 4515, Igor Václavík, l. 4514

 

 

CEEOL

Vstup do databáze CEEOL


CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY
je digitální knihovna, která zpřístupňuje odborné a vědecké časopisy, knihy a šedou literaturu ze střední, východní a jihovýchodní Evropy. Zaměřuje se na humanitní a společenské vědy (browse by subjects). Plné texty jsou ve formátu PDF. Zastoupeni jsou též čeští a slovenští vydavatelé. Excerpováno je i několik časopisů ze západních zemí (Německo, Francie ad.), které jsou zaměřené na oblast střední a východní Evropy.

CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY má nastaveno velmi pohodlné vyhledávání konkrétních dat (autora, název, téma, klíčová slova ad.) nebo pohodlné listování v tématech nebo v celém čísle časopisu. Při vyhledávání si uživatel též může vybrat jazyky (angličtina, čeština, slovenština, polština, srbština, ruština, ukrajinština ad.) a typ publikace (kniha, kapitola, článek, celé číslo časopisu).

Kontakt: Renáta Hamplová, l. 4506, Petr Houdek, l. 4515, Igor Václavík, l. 4514

 

EBSCO host

Vstup do databáze  EBSCO

EBSCO host zpřístupňuje databáze firmy EBSCO. Jedná se o e-knihovny:

  • eBOOK ACADEMIC COLLECTION - rozsáhlá kolekce e-knih z oborů politických věd, práva, historie ad.
  • databázi ACADEMIC SEARCH PREMIER - obsahuje časopisy především z oblasti sociálních a humanitních věd ( téměř 8500 časopisů je v plném textu)
  • databázi LEGAL SOURCE - plnotextová právnická periodika

Obsah služby EBSCO host je rozdělen do samostatných bází, se kterými je možno pracovat individuálně nebo v libovolných kombinacích.

Kontakt: Renáta Hamplová, l. 4506, Petr Houdek, l. 4515, Igor Václavík, l. 4514

 

OXFORD REFERENCE

Vstup do databáze Oxford Reference

Databázi OXFORD REFERENCE tvoří dva moduly:

OXFORD QUICK REFERENCE umožňuje rychlé vyhledávání hesla ve slovnících a encyklopediích. Tato rozsáhlá slovníková kolekce nakladatelství Oxford University Press pokrývá široké spektrum oborů - společenské a humanitní vědy, ekonomii, politologii, přírodní vědy, medicínu. Obsahuje více než 1,5 milionu slovníkových definic, faktů, obrázků, dat, citátů a informací o osobnostech a místech.

OXFORD REFERENCE LIBRARY nabízí e-knihy, z nichž je v současné době do Parlamentní knihovny zakoupeno 10 titulů. Vyhledat je můžete v katalogu PK, zadáte-li "rozšířené vyhledávání" a "druh dokumentu=elektronické knihy".

Oba moduly jsou propojeny. Vyhledávání v databázi je uživatelsky přívětivé a intuitivní, nabízeno je i pokročilé vyhledávání.

Kontakt: Renáta Hamplová, l. 4506, Petr Houdek, l. 4515, Igor Václavík, l. 4514

 

Poslední aktualizace: 26. 3. 2021

 

 
ISP (příhlásit)