České zákony


Soudy


Portály a databáze

  • ASPI: automatizovaný systém právních informací; přístupno pouze z vnitřní sítě Poslanecké sněmovny
  • beck-online : zákony, vyhlášky, aktuální změny, ad.; přístupno pouze z vnitřní sítě Poslanecké sněmovny
  • eLaw : právo, judikatura, novinky, vzory smluv a podání
  • epravo : portál českého práva; právní články, rozbory, komentáře, judikatura, informace i integrace ČR do EU, odborné zpravodajství a sbírka zákonů
  • FULSOFT : zákony, vyhlášky, aktuální změny, ad.
  • IT právo : portál k internetovému a počítačovému právu
  • Juristic : český právnický informační a publikační server : první český specializovaný právní prostor na internetu, určený praktikům, studentům práv i široké veřejnosti
  • profiprávo.cz : judikatura, publicistika, praktické informace
  • Sagit: informace z práva, daní a účetnictví
  • TORI: zákony, vyhlášky a jiné právní předpisy

Upozornění : Právně závazná je pouze tištěná podoba Sbírky zákonů!

Právo EU: Portály naleznete pod záložkou Zahraniční zákony.

 

České zákony v angličtině / Czech Laws in English

Odkazy na anglické verze některých českých zákonů naleznete zde.

České zákony v němčině / Tschechische Gesetze in deutscher Übersetzung

Odkazy na německé verze některých českých zákonů naleznete zde.

Poslední aktualizace: 15. 6. 2022
ISP (příhlásit)