Zahraniční databáze

Dostupné z interní sítě PS a Senátu nebo ve studovně Parlamentní knihovny.

Parlamentní knihovna Vám nabízí přístup do zahraničních databází, které pokrývají největší počet zahraničních periodik ze všech podobných služeb. V databázích můžete vyhledávat publikace a články nebo si připravovat rešerše.

Interním uživatelům nabízíme vypracování jednorázových nebo pravidelných rešerší z trvale přístupných databází.

 

EBSCO host Vstup do databáze  EBSCO

EBSCO host zpřístupňuje databáze firmy EBSCO. Jedná se o e-knihovny:

  • eBOOK ACADEMIC COLLECTION - rozsáhlá kolekce e-knih z oborů politických věd, práva, historie ad.
  • databázi ACADEMIC SEARCH PREMIER - obsahuje časopisy především z oblasti sociálních a humanitních věd ( téměř 8500 časopisů je v plném textu)
  • databázi LEGAL SOURCE - plnotextová právnická periodika

Obsah služby EBSCO host je rozdělen do samostatných bází, se kterými je možno pracovat individuálně nebo v libovolných kombinacích.

Kontakt: Renáta Hamplová, l. 4506, Petr Houdek, l. 4515, Igor Václavík, l. 4514

 

OXFORD REFERENCE Vstup do databáze Oxford Reference

Databázi OXFORD REFERENCE tvoří dva moduly:

OXFORD QUICK REFERENCE umožňuje rychlé vyhledávání hesla ve slovnících a encyklopediích. Tato rozsáhlá slovníková kolekce nakladatelství Oxford University Press pokrývá široké spektrum oborů - společenské a humanitní vědy, ekonomii, politologii, přírodní vědy, medicínu. Obsahuje více než 1,5 milionu slovníkových definic, faktů, obrázků, dat, citátů a informací o osobnostech a místech.

OXFORD REFERENCE LIBRARY nabízí e-knihy, z nichž je v současné době do Parlamentní knihovny zakoupeno 10 titulů. Vyhledat je můžete v katalogu PK, zadáte-li "rozšířené vyhledávání" a "druh dokumentu=elektronické knihy".

Oba moduly jsou propojeny. Vyhledávání v databázi je uživatelsky přívětivé a intuitivní, nabízeno je i pokročilé vyhledávání.

Kontakt: Renáta Hamplová, l. 4506, Petr Houdek, l. 4515, Igor Václavík, l. 4514

 

Poslední aktualizace: 10. 1. 2017

 

 
ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)