Sněmovní tisk 880
Vládní návrh zákona o as České dráhy - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 3. 2001.
Zástupce navrhovatele: Schling Jaromír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 880/0 dne 21. 3. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 3. 2001 (usnesení č. 387). Určil zpravodaje: Miroslav Kapoun a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3., 4. 4. 2001 na 35. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno (usnesení č. 1504). 1. Čtení proběhlo 25. 5. 2001 na 36. schůzi. Projednávání návrhu bylo odročeno (usnesení č. 1618). Čtení proběhlo 29. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1660).

 • V
  • Hospodářský výbor vydal 9. 10. 2001 stanovisko doručené poslancům jako tisk 880/Z.
  • Výbor pro evropskou integraci projednal navíc návrh zákona a vydal 8. 10. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 880/1.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 16. 10. 2001 na 39. schůzi vrácen k projednání výborům (hlasování č. 40, usnesení č. 1739).

 • V

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 11. 2001 na 43. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 11. 2001 na 43. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 880/4, který byl rozeslán 3. 12. 2001 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 12. 2001 na 43. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 259, usnesení č. 1930).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 8. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 164, dokument 164/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 8. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Milan Šimonovský).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 9. 1. 2002 a přijal usnesení č. 89, které bylo rozdáno jako tisk 164/2 (zamítá).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 1. 2002 a přijal usnesení č. 177, které bylo rozdáno jako tisk 164/1 (zamítá).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 2. 2002 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 117, usnesení č. 2017).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 2. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 2. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 2. 2002.

Zákon vyhlášen 1. 3. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 34 pod číslem 77/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa státní, Železnice

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Občan, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: ekonomická analýza, hospodářská politika, kapitálová společnost, převod vlastnictví, přibližování legislativy, privatizace, veřejné vlastnictví, železniční dopravaISP (příhlásit)