Sněmovní tisk 440
Návrh zák. o přechodu věcí, práv a záv. z majetku ČR - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 11. 1999.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 241, dokument 241/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Bohumil Čada) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Mgr. Václav Jehlička), Ústavně-právní výbor (JuDr. Dagmar Lastovecká).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 3. 5. 2000 a přijal usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako tisk 241/1 (schvaluje).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 3. 5. 2000 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 241/4 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 5. 2000 a přijal usnesení č. 303, které bylo rozdáno jako tisk 242/2 (nezabývat se).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 5. 2000 a přijal usnesení č. 207, které bylo rozdáno jako tisk 241/3 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 6. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 6. 2000.

Zákon vyhlášen 21. 6. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 49 pod číslem 157/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky, Samospráva, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: dělba pravomocí, katastr nemovitostí, regionální orgány státní správy, veřejný majetek, vlastnictví, vztah mezi státem a regionemISP (příhlásit)