Sněmovní tisk 344
Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a Prahy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 9. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grulich Václav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 211, dokument 211/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 22. 3. 2000 a přijal usnesení č. 176, které bylo rozdáno jako tisk 211/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 29. 3. 2000 a přijal usnesení č. 67, které bylo rozdáno jako tisk 211/2 (pozměňovací návrhy).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 4. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 5. 2000.

Zákon vyhlášen 15. 5. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 38 pod číslem 130/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: organizace voleb, regionální parlament, regionální volby, volební právoISP (příhlásit)