Organizační výbor
Usnesení č. 163 (16. září 1999)

Související sněmovní tisky

305 Výroční zpráva a účetní závěrka PF ČR za rok 1998

311 Zpráva o postupu st. orgánů při postihu rasových testných či

312 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 1998

313 Návrh zákona o pravidlech hospodaření s rozpočtovými pr.

314 Návrh zákona o územním plánování (stavební zákon)

317 Návrh ústavního zákona o Ústavě ČR

318 Návrh zákona o přestupcích

319 Návrh zákona o jazyce České republiky

324 Konsolidovaná účetní závěrka FDM za rok 1998

326 Návrh změny rozpočtu PF ČR pro rok 1999

328 Přepracovaná Výroční zpráva a Účetní závěrka FDM

330 Rozpočet FNM ČR pro rok 1999

339 Smlouva mezi ČR a Moldavskou r. o dvojím zdanění

341 Dodatek ke Zprávě o činnosti Rady pro rozhlas a televizi

344 Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a Prahy

347 Novela zákona o přestupcích

348 Smlouva mezi ČR a SRN o hraničním dokumentárním díle
ISP (příhlásit)