Usnesení PS č. 872

k vládnímu návrhu zákona o volbách do zastupitelstev krajů a zastupitelstva hlavního města Prahy a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 344/ - třetí čtení (9. března 2000)
ISP (příhlásit)