Usnesení PS č. 536

k vládnímu návrhu zákona o volbách do zastupitelstev krajů a zastupitelstva hlavního města Prahy a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 344/ - prvé čtení (2. listopadu 1999)
ISP (příhlásit)