Sněmovní tisk 613
N.z. o volbě prezidenta republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 2. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 613/0 dne 27. 2. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2012 (usnesení č. 233). Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1060).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 613/2, který byl rozeslán 6. 6. 2012 v 10:51.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 6. 2012 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1183).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 6. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 371, dokument 371/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 6. 2012 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury (JUDr. Jiřina Rippelová).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 7. 2012 a přijal usnesení č. 220, které bylo rozdáno jako tisk 371/1 (schvaluje).
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 17. 7. 2012 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 371/2 (zaujímá stanovisko).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 7. 2012 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 675).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 8. 2012.

Zákon vyhlášen 22. 8. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 95 pod číslem 275/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Prezident republiky, Ústava České republiky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: hlava státu, prezidentské volby, ústava, všeobecné volební právo

Navržené změny předpisů (12)ISP (příhlásit)