Stenografický zápis 40. schůze, 13. června 2012


Zahájení
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura


85. Vládní návrh zákona o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) /sněmovní tisk 613/ - třetí čtení

Poslanec Jeroným Tejc


86. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 614/ - třetí čtení

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


88. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 659/ - třetí čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 10.17 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.18 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslankyně Gabriela Pecková


78. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/ - třetí čtení

Poslanec Jan Čechlovský


76. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 537/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Stanislav Polčák
Poslankyně Ivana Weberová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Pavel Staněk


81. Návrh poslanců Pavla Staňka, Stanislava Polčáka a Jany Suché na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 584/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Václav Mencl


119. Návrh poslanců Zdeňky Horníkové, Lenky Andrýsové, Václava Horáčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 638/ - druhé čtení

Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jan Smutný
Poslanec Václav Horáček
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo ve 13.12 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP