Stenografický zápis 40. schůze, 14. června 2012


Zahájení
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vladimír Koníček


114. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Břetislav Petr


101. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2011 /sněmovní tisk 649/

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec František Sivera


118. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů návrh nařízení Rady, kterým se na období 2014-2020 zavádí program Evropa pro občany /sněmovní tisk 705-E/

Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Hana Orgoníková


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 615/ - druhé čtení

Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Jaroslav Krupka


41. Návrh poslanců Lenky Kohoutové, Jana Čechlovského, Dagmar Navrátilové, Rudolfa Chlada a Jaroslavy Wenigerové na vydání zákona o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - prvé čtení

Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslankyně Jana Suchá
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jiří Krátký
Poslankyně Lenka Kohoutová
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil


58. Vládní návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 691/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Ladislav Skopal
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Ladislav Skopal


65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech /sněmovní tisk 597/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec František Novosad


67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní podepsané dne 8. června 2006 v Praze, který byl podepsán ve Vídni dne 9. března 2012 /sněmovní tisk 664/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Václav Kubata


68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání (Štrasburk, 10. listopadu 2010) /sněmovní tisk 673/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Lenka Andrýsová


69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Bogotě dne 22. března 2012 /sněmovní tisk 684/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Renáta Witoszová


70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 25. dubna 2012 /sněmovní tisk 687/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Pavel Holík


104. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2011 /sněmovní tisk 654/

Poslanec Václav Kubata


105. Výroční zpráva o činnosti České televize za rok 2011 /sněmovní tisk 655/

Poslanec Václav Mencl
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Gazdík


106. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2011 /sněmovní tisk 667/

Poslanec Jan Husák


107. Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2011 /sněmovní tisk 656/

Poslanec Radim Jirout


108. Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2011 v gesci Ministerstva zemědělství /sněmovní tisk 670/

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Jiří Papež
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Jiří Papež


109. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2011 /sněmovní tisk 672/

Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Gazdík
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 11.04 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.35 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Vladimír Koníček
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Petrů
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Kubata


110. Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2011 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR /sněmovní tisk 674/

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Petr Hulinský
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Štětina


111. Roční účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011 /sněmovní tisk 675/

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Jan Babor
Poslanec Stanislav Polčák
Poslankyně Milada Halíková
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jan Babor


112. Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Technologické agentury ČR /sněmovní dokument 2321/

Poslanec Ladislav Jirků


113. Návrh na změny zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Poslankyně Kateřina Klasnová


16. Návrh poslanců Milady Emmerové, Dany Váhalové, Vladimíry Lesenské, Romana Sklenáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 594/ - druhé čtení

Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Jaroslav Eček
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Roman Sklenák
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Marek Benda
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 13.04 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


115. Ústní interpelace

Poslanec Petr Hulinský
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Paroubek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Paroubek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Radim Jirout
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Radim Jirout
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Šlégr
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Šlégr
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jan Kubata
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jan Kubata
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Milan Šťovíček
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Milan Šťovíček
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Radek John
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Šlégr
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jiří Šlégr
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Vojtěch Adam
Poslanec Václav Votava
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Václav Votava
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Josef Nekl
Poslankyně Marta Semelová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala
Poslankyně Marta Semelová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala
Poslanec Radek John
Poslanec Pavel Hojda
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala
Poslanec Pavel Hojda
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala
Poslanec Petr Skokan
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Petr Skokan
Poslanec Jiří Štětina
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslanec Jiří Štětina
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala
Poslanec František Novosad
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Josef Nekl
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Václav Klučka
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Václav Klučka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 17.52 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP