Sněmovní tisk 613
N.z. o volbě prezidenta republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 2. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 613/0 dne 27. 2. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2012 (usnesení č. 233). Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1060).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 613/2, který byl rozeslán 6. 6. 2012 v 10:51.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 6. 2012 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1183).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 25. 6. 2012.
  Zákon Senátem schválen 18. 7. 2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 8. 2012.

Zákon vyhlášen 22. 8. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 95 pod číslem 275/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Prezident republiky, Ústava České republiky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: hlava státu, prezidentské volby, ústava, všeobecné volební právo

Navržené změny předpisů (12):

CitaceZměnaPředpisOd
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky613/0
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí613/1
182/1993novelizujeZákon o Ústavním soudu613/0
40/1995novelizujeZákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů613/1
89/1995novelizujeZákon o státní statistické službě613/0
90/1995novelizujeZákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny613/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů613/0
107/1999novelizujeZákon o jednacím řádu Senátu613/0
309/1999novelizujeZákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv613/0
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů613/1
491/2001novelizujeZákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů613/0
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní613/0


ISP (příhlásit)