Stenografický zápis 36. schůze, 14. března 2012


Zahájení
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Husák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Aleš Rádl


3. Vládní návrh zákona o evropské občanské iniciativě /sněmovní tisk 579/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslankyně Ivana Weberová


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 581/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Zdeněk Bezecný
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Jaroslav Krupka


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 614/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslankyně Jana Fischerová


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 615/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Marek Benda
Poslanec David Rath
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jaroslav Krupka


26. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů /sněmovní tisk 616/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Jaroslav Krupka


33. Vládní návrh zákona o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) /sněmovní tisk 613/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Václav Kubata
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jiří Paroubek


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 619/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Bureš
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 531/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Fiala
Poslankyně Helena Langšádlová


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 523/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 536/ - druhé čtení

Poslanec Jeroným Tejc
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jeroným Tejc
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Radek John
Poslanec Pavel Bém
Poslanec Michal Doktor
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec František Bublan
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Pavel Bém
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Pavel Bém


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Adam Rykala
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Roman Sklenák
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


27. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Lubomíra Zaorálka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 520/ - prvé čtení

Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Dolejš


28. Návrh poslanců Pavla Staňka, Stanislava Polčáka a Jany Suché na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 584/ - prvé čtení

Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Marie Nedvědová
Poslanec Jan Kubata
Poslanec Stanislav Polčák
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání bylo přerušeno ve 13.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 460/3/ - vrácený Senátem

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Tomáš Úlehla
Senátorka Alena Dernerová
Poslanec Jan Kubata
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jiří Štětina
Senátorka Alena Dernerová


29. Návrh poslanců Jana Chvojky, Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Stanislava Křečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 585/ - prvé čtení

Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Marie Nedvědová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Petr Skokan
Poslanec Jeroným Tejc


30. Návrh poslanců Stanislava Humla, Romana Váni, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 591/ - prvé čtení

Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Aleš Rádl
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Aleš Rádl
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání skončilo v 16.03 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP