Sněmovní tisk 581
Novela z. o archivnictví a spisové službě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 1. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 581/0 dne 19. 1. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 1. 2012 (usnesení č. 214). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Krupka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 986).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 581/2, který byl rozeslán 14. 3. 2012 v 12:56.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 3. 2012 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 157, usnesení č. 1104).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 4. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 328, dokument 328/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 4. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Marta Bayerová) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Mgr. Soňa Paukrtová).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 4. 2012 a přijal usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako tisk 328/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 4. 2012 a přijal usnesení č. 196, které bylo rozdáno jako tisk 328/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 4. 2012 na 21. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 585).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 5. 2012.

Zákon vyhlášen 30. 5. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 60 pod číslem 167/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1523Zdeněk Bezecný03197-01375.doc (30 KB) / PDF (70 KB, 3 strany) 13. 3. 2012 v 09:16:57
1529Jiří Krátký03203-01382.doc (26 KB) / PDF (96 KB, 2 strany) 13. 3. 2012 v 11:42:49
1542Jaroslav Krupka03216-01397.DOC (64 KB) / PDF (77 KB, 4 strany) 13. 3. 2012 v 16:08:28


Hesla věcného rejstříku: Archivnictví, Informatika, informační systém
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: archiv, elektronická správa, elektronická správa dokumentů, ochrana kulturního dědictví, ukládání dat, ukládání dokumentů, úřední dokument, veřejná instituce, veřejná správa

Navržené změny předpisů (49)ISP (příhlásit)