Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Informatika, informační systém

Celkem nalezeno 12 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 4/0 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2009Zpráva a jinéSchválena
 177/0 Novela z. o platebním styku - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 139/2011 Sb.
 259/0 Novela z. o inf. systémech veř. správy a o elektron. úkonech Poslanecký návrh zákona Schváleno, 263/2011 Sb.
 292/0 Novela z. o svobodném přístupu k informacím Návrh zákona zastupitelstva kraje Vzat zpět před projednáváním
 385-E/0 Nařízení Rady o elektronickém zveřej. Úředního věstníku EUPředchozí souhlas s rozhodnutím orgánů EU 
 579/0 Vl.n.z. o evropské občanské iniciativě - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 191/2012 Sb.
 581/0 Novela z. o archivnictví a spisové služběVládní návrh zákonaSchváleno, 167/2012 Sb.
 616/0 N.z.o změně zákonů v souvislosti se zavedením zákl. registrů - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 142/2012 Sb.
 635/0 Novela z. o občanských průkazech - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 712/0 Novela z. o elektronických komunikacích - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
 836/0 Novela z. o elektronických komunikacích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 214/2013 Sb.
 1020/0 Novela z. - tiskový zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení


ISP (příhlásit)