Sněmovní tisk 259/0, část č. 1/2
Novela z. o inf. systémech veř. správy a o elektron. úkonech
ISP (příhlásit)