Organizační výbor
Usnesení č. 214 (19. ledna 2012)

Související sněmovní tisky

570 Novela z.o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory

571 Doh. mezi ČR a Rep. San Marino o výměně inf. v daň. záležit.

572 Doh.mezi ČR a vl Korejské rep. o programu pracovní dovolené

573 Novela z. o územním plánov. a staveb. řádu (stavební zákon)

574 Novela z. o výkonu ústavní výchovy

575 Vl.n.z. o kontrole (kontrolní řád)

579 Vl.n.z. o evropské občanské iniciativě

580 Vl.n.z. o majetkovém vyrovnání s církvemi a nábožen. společ.

581 Novela z. o archivnictví a spisové službě

582 Novela z. na ochranu zvířat proti týrání

583 Vl.n.z.o státním dluhopisovém programu na rok 2012
ISP (příhlásit)