Stenografický zápis 40. schůze, 5. června 2012ZahájeníPředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jan Vidím
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


1. Rozhodnutí Poslanecké sněmovny o přípustnosti trestního stíhání poslance Davida Ratha podle čl. 27 odst. 5 Ústavy České republiky

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslankyně Marie Rusová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec David Rath
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Kateřina Klasnová
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Stanislav Huml
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec David Rath
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 16.25 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.01 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro /sněmovní tisk 348-E/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Radek John
Poslanec Jan Bauer
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vít Bárta
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jan Bauer
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. /sněmovní tisk 431/6/ - zamítnutý Senátem

Poslankyně Ivana Řápková
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jaroslav Vandas
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jiří Paroubek
Poslankyně Ivana Řápková


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 535/5/ - zamítnutý Senátem

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Jan Husák
Poslanec Milan Urban
Poslanec Václav Votava
Poslanec Petr Skokan
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


19. Vládní návrh zákona o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) /sněmovní tisk 613/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Jeroným Tejc


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 614/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslankyně Jana Fischerová


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 615/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jaroslav Krupka


59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 694/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Václav Votava
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Petr Braný
Poslanec Petr Hulinský
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Boris Šťastný
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vladislav Vilímec


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 659/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslanec Miroslav Opálka
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Adam Rykala
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Michal Babák
Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Adam Rykala
Poslanec Michal Babák
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo ve 21.11 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP