Sněmovní tisk 995
Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 5. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 995/0 dne 1. 6. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 6. 2005 (usnesení č. 450). Určil zpravodaje: Mgr. Soňa Marková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 21., 22. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1740).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 995/3, který byl rozeslán 15. 12. 2005 v 11:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 12. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 1474, usnesení č. 2099).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 10. 1. 2006.
  Návrh zákona 15. 2. 2006 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 2. 2006 poslancům jako tisk 995/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 2. 2006 poslancům jako tisk 995/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 149, usnesení č. 2272).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 3. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 3. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 4. 2006.

Zákon vyhlášen 14. 4. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 46 pod číslem 134/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mládež, Politika sociální, Rodina

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: adopce dítěte, dítě, odpovědnost, ochrana dítěte, sociální zabezpečení, zvláštní výchovná péče

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)