Sněmovní tisk 814
Vládní návrh zákona o užívání státních symbolů ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 1. 2001.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 93, dokument 93/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Irena Ondrová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MUDr. Ladislav Svoboda), Ústavně-právní výbor (Jaroslav Kubera).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 27. 6. 2001 a přijal usnesení č. 68, které bylo rozdáno jako tisk 93/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 1. 8. 2001 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako tisk 93/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 1. 8. 2001 a přijal usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako tisk 93/3 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán poslancům jako tisk 814/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán poslancům jako tisk 814/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 9. 2001 na 38. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 24, usnesení č. 1721).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 9. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 9. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 9. 2001.

Zákon vyhlášen 5. 10. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 134 pod číslem 352/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Symboly státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: hymna, kulturní dědictví, kulturní identita, vlajka, zvyky a tradiceISP (příhlásit)