Stenografický zápis 38. schůze, 18. září 2001

(Schůze zahájena v 14:06 hod.)

Předseda PSP Václav Klaus
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jaroslav Perger
Předseda PSP Václav Klaus
Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Ivan Pilip
Poslankyně Jana Volfová
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslankyně Zdeňka Horníková
Místopředseda PSP František Brožík
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Nečas


1. Návrh zákona o podávání a vyřizování stížností /sněmovní tisk 574/5/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Cyril Svoboda
Senátor Zdeněk Bárta
Poslanec Cyril Svoboda


2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 852/4/ - vrácený Senátem

Poslanec Bohuslav Sobotka
Senátor Robert Kolář
Poslanec Jiří Hofman


3. Návrh zákona o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 814/4/ - vrácený Senátem

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Senátorka Irena Ondrová


4. Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 968/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Tomáš Kvapil
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Miroslav Beneš


5. Návrh poslanců Vlastimila Tlustého, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů /sněmovní tisk 904/ - druhé čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Vlastimil Tlustý


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 924/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslankyně Lucie Talmanová


7. Návrh poslanců Jaroslava Palase, Jiřího Drdy, Jana Grůzy, Josefa Mandíka, Františka Brožíka, Pavla Höniga, Oldřicha Vojíře, Ludmily Müllerové, Vojtěcha Filipa, Petra Horta, Jaroslava Lobkowicze, Vladimíra Doležala, Ladislava Skopala, Františka Chobota, Pavla Kováčika, Taťány Jirousové a Václava Grulicha na vydání zákona o myslivosti /sněmovní tisk 788/ - druhé čtení

Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Jiří Papež


8. Návrh poslanců Stanislava Němce, Miloslava Kučery ml., Libora Ambrozka a Vlasty Parkanové na vydání zákona o myslivosti a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 298/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze (zákon o myslivosti) /sněmovní tisk 836/ - druhé čtení

Poslanec Stanislav Němec
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Stanislav Němec
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Stanislav Němec
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Stanislav Němec
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Ladislav Skopal
Poslankyně Olga Sehnalová
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Jiří Bílý
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání skončilo v 18.52 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP