Sněmovní tisk 344
Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a Prahy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 9. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grulich Václav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 16. 3. 2000.
  Zákon Senátem schválen 17. 4. 2000.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 4. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 5. 2000.

Zákon vyhlášen 15. 5. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 38 pod číslem 130/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: organizace voleb, regionální parlament, regionální volby, volební právoISP (příhlásit)